onsdag 15. juni 2011

Kjære Magnhild Meltveit Kleppa

Det er med frustrasjon og litt sinne jeg skriver dette innlegget. Selv anser jeg meg selv som en ganske sindig sørlending, men ett sted går grensen!

Har i dag kjørt strekningen Lyngdal-Kristiansand-Lyngdal og ligget bak x antall lastebiler både på vei østover og vestover. Eneste stedet jeg føler det er trygt å kjøre forbi er krabbefeltet opp Trybakken, men ut fra det avisene skriver har du planer om å fjerne dette krabbefeltet og sette opp midtdeler i stede. KAN dette være sant? Selv om noen har litt dårlig dømmekraft og kjører med 2 i promille betyr ikke dette at et krabbefelt må byttes ut med midtdeler. Snarere tvert imot. Det som er problemet her er at svingen heller feil vei, noe som gjør at man kan føle at man blir dratt litt den ene veien. Men følger man med, noe man bør gjøre når man kjører forbi lastebiler og andre som ikke klarer å holde 70 opp bakken, så går dette veldig greit.

Det å tenke lengre enn sin egen nesetipp, eller i dette tilfellet neste bakketopp, er ikke alltid noe politikere er så flinke til. Det denne midtdeleren kommer kanskje til å forhindre ulykker i denne bakken, men problemet blir bare flyttet. I dag kjørte jeg selv forbi tre lastebiler på vei vestover, dette på grunn av krabbefeltet. Om denne muligheten forsvinner kommer folk (inkludert meg selv) kjøre forbi etter denne bakken, noe som kan føre til farlige situasjoner. Bakken øst for Trybakken vil også bli ett av de få "egnede" stedene en forbikjøring kan utføres, noe som absolutt ikke er bra. Men forbikjøringer blir det åkke som, for det er ikke til å legge skjul på at man blir RIMELIG frustrert av å ligge bak et vogntog i 20 km/h opp en lang bakke.

Så jeg ber deg, kjære samferdselsminister, om å tenke gjennom denne avgjørelsen EN GANG TIL.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar